خانه

نگینه های شعر کیومرث منشی‌زاده

 
 

 

نردبامی از الکل

شعری نوشته شده بر کاغذ سفید آسمان

( سفرنامه‌ی مرد مالیخولیایی رنگ‌پریده، ده‌شب)

*

آمستردام، زیر چتر باران

بازو در بازوی زنی افکنده

زنی زیباتر از زیبایی

- به زیبایی بی خبری-

با پیراهنی از شراب

به شکل سبز، به قد سبز

اینست زندگی! (همان)

*

در ایران زندگی نردبامی ست

که در اولین پله

اعتماد تو را سست می کند (همان)

*

جیرفت، سرزمین سدر و اشتر و نارنگی

آنجا که عمر قصه‌ی از یاد رفته ایست (همان)

*

زنده باد داروین

که به آدم و حوا، هابیل و قابیل

یکجا خیانت کرد (همان)

-----------------

موشک

آبی های آسمان را

سوراخ کرده است (صفر، ت.ت.ش.ن)

*

نگاه او آبی است

گویا آسمان را در چشمهایش ریخته‌اند

(قهوه‌خانه‌ی سر راه، همان)

----------------

ده شب

تاریخ تحلیلی شعر نو