خانه

نگینه‌های شعر جواد مجابی

 
 


در کوچه‌های سربالای عصر
دستِ تو شانه‌ام را می‌‌برد بالاتر!

(گمگشتگی، هفتاد سال شعر عاشقانه)

*

سبک‌تر از دنیا چرخیده‌ای به دور سرم

(آنجا که نیستی، همان)

*

ناباورم که دیگر من شاعر باشم

با این فصاحتی که کلام تو

زیر سقف عطاری دارد،

لفظ معطر هل و حرکت بید مشک

حرکت عناب و رشته های شاد و خوش زعفران

(آوازهای شهر، ده شب)

--------------------------

برگرفته از:

ده شب، هفتاد سال شعر عاشقانه