خانه

نگینه‌های شعر رباب محب

 
 


تابلویی نیمه‌کاره‌ ا‌ست مادر!

(مادر:‌ ابعاد اشک، کتاب شعر)

*

چشم‌اندازهایش در چمدان کودکی جا مانده (همان)

*

اشک‌های مادر ابعاد خودش را دارد (همان)

*

ابعاد خودش را دارد صورت مادر (همان)

*

جارو به دست، دستِ خودش نیست

خدای آشپزخانه است (همان)

*

برای مردن نفس می‌کشد مادر (همان)

*

روی سینه‌ام افتاده مادر؛ روی سینه‌ام! (همان)

*
برای مادرم که با شعر بیگانه ماند

اما خودش زیباترین شعرها بود (؟، اخبار امروز)

*

سایه‌های کنار من

تارعنکبوتی انگار در حال تنیدن است

(آبستره هفتم، سایت شاعر)

------------------------------------

برگرفته‌ از:

اخبار روز، سایت شاعر، کتاب شعر