خانه

نگینه‌های شعر شهاب مقربین

 
 

 

در زمان نیز گورهایی هست

که تکه‌هایی از ما را مدفون کرده (در زمان نیز، وبلاگ شاعر)

*

بزرگ‌ترین سفر زندگی‌ات را زمانی خواهی رفت

که از همیشه خسته‌تری (پا به پا می‌کنی، همان)

*

شما را رها کردم

اما مرا رها نمی‌کند خیال شما (خانه را، پاگرد)

*

کنار جاده‌ی بنفش، کودکی‌ام را دیدم (عنوان کتاب)

*

برفی سنگین نشست

درختی زیبا شد

درختی شکست (وبلاگ شاعر)

------------------------

برگرفته از:

پاگرد، وبلاگ شاعر