خانه

نگینه های شعر فیروزه میزانی

 
 

 

این ماه، مرا شنید آمد؛

یا من تبعید ارتفاع شده‌ام؟

(روی دست‌های جهان، تاسیان)

*

دیدنی‌ست صدای تو

در صدفی که آینده‌ی من است (همان)

*

تو جهان را جهیز آوردی! (همان)

---------------------------

برگرفته از:

شعر به دقیقه‌ی اکنون، تاسیان