خانه

نگینه‌های شعر سهیلا میرزایی

 
 


از هر  فصلی که پائین می‌روم به بهار نمی‌رسم!

(مهر اقاقی‌ها، عصر نو)

*

شعری روی صورت خوش طرح تو کوک می‌کنم (همان)

*

می‌خواهم لخت بنشینم...

با پستان‌هایم خلوت کنم

دلم برای عشق‌های قدیمی تنگ می‌شود!

(شعر۱، کتاب شعر)

* 
 به ران‌هایم اجازه‌ی زندگی دادم (همان)

*

سرت را بالا بگیر!

کمرت را راست!

حالا روی سطور ایستاده‌ای، ... برقص (همان)

-----------------------------------

برگرفته‌از: کتابِ شعر، عصر نو