خانه

نگینه های شعر علی میرفطروس

 
 


خروس های قبیله‌ی مغلوبم را

در آستان سرخ سحر سر بریده‌اند!

(خطابه، ت.ت.ش.ن)

*

ای کینه!...

فریاد کن مرا! (در بند، آوازهای تبعیدی)

*

این روزها گذرانند

این روزهای تلخ،

توطئه،

          تکرار

(روزی تو باز خواهی گشت)

--------------------------

برگرفته از:

تاریخ تحلیلی شعر نو

سایت شاعر