خانه

نگینه‌های شعر داریوش معمار

 
 

 
می‌خواهم شعرهایی بنویسم که مانند نخل مهربان باشند

(آرزوی مرد آوازخوان، عصر آدینه)

*

می‌خواهم هر روز

به گنجشک‌ها و قناری‌ها نزدیک‌تر شوم (همان)

*

بادکنکی هم به سرنوشتم وصل نبوده

تا شهر را از فراز ببینم (سنگ مزار، دانوش)

*

همه‌ چیز آماده است تا آدم بزند زیر همه چیز!

(صدای آواز قمری، مانی‌ها)

*

ما معاصر روسری‌ها هستیم! (جنازه مریم بنت سعید)

-----------------------------

برگرفته‌از:

عصر آدینه، دانوش، مانی‌ها