خانه

نگینه‌های شعر مهدی حسین ‌زاده

 
 


به همه‌ چیز شک دارم

به نگاه‌ تو که می‌خندد

به لب‌هایت که دوستت‌دارم می‌ریزد از آن

و به این مناره‌یی که هر روز از پنجره سَرَک می‌کشد

و صدایش را روی لا اله الا الله کوک کرده است

(تهران نام تو، منگنه)

*

زنم قرص‌های اعصاب را

با جیهزش برده است (برف، همان)

-----------------------

برگرفته‌ از: منگنه