خانه

نگینه های شعر نصرت‌اله مسعودی

 
 

 

مگر چگونه می چرخد این چرخ

که من این لیوان را

جز به سایه‌اش نمی زنم

(شاید پس از هزاره‌ای، ایران امروز)

*

مگر نمی بینی که شاعران

تا تاریکتر بمانند

چگونه بی ‌فعل حرف می زنند (همان)

----------------------

برگرفته از: ایران امروز