خانه

نگینه های شعر هیوا مسیح

 
 

 

من چقدر ستاره ازبر بودم و نمی دانستم

(من پسر تمام مادران زمینم، تو، سایه، منی)

*

هیچ سیبی نباید بی صدا بیفتد (همان)

*

من از دلتنگی تمام وقت ها برگشته‌ام

(دارم به شهر شما دست می کشم، همان)

*

چشم در چشم ماه

از مادرم دور شدم (مرگ در ماه، همان)

*

می‌خواهم کمی دورتر از شما سوت بزنم (گزیده‌ی اشعار)

----------------------------

برگرفته‌ از: من پسر تمام مادران زمینم

آوای آزاد