خانه

نگینه‌های شعر رضا مرزبان


آزادی

تو با ما بودی و ما نمی‌دانستیم! (شعر ۱۱، روشنگری)

*

آزادی...

تو را گم کردیم

پیش از آنکه پیدا کنیم. (شعر، ۳، همان(

 

آزدای یعنی:

موسیقی، شعر، نقاشی، تئاتر، سینما

دیدن، روئیدن و آفریدن (شعر ۳۱، همان)

-------------------------

برگرفته از: روشنگری

 

۱۵ ژانویه ۲۰۰۹