خانه

نگینه های شعر رضا مقصدی

 
 

 

با آینه دوباره مدارا کن (۱۳۶۹)

 

در کبودی چشمان هر بنفشه غم توست (غم تو چیست نگارا)

*

ای دوست‌داشتن

ای کاش در کنار تو بودیم (با عشق زیستن)

*

پیراهن صمیمی عشقم

بر شاخسار یاد چه کس مانده‌ست؟

 

کسی میان علف ها دو  فصل منتظر است (۱۳۷۳)

 

آنجا، آن درخت کهنسال

نام تو را، هنوز، با غروب می گوید (بارانی دیگر)

*

نه سیب را چیدم

نه روشنای انار

به انتظار من است (شکوفه‌ی تاریک)

*

پرنده، پرسش نیست!

پرنده، پاسخ شفاف یک سپیده به گل

در انتهای شب است.(پرنده)

---------------------------

برگرفته از:

 

با آینه دوباره مدارا کن. انتشارات فرهنگ. فرانسه، ۱۳۶۹

کسی میان علف ها دو  فصل منتظر است.

چاپخانه‌ی مرتضوی، ۱۳۷۳