خانه

نگینه های شعر مرسده لسانی

 
 


من تورا در شب خیس قوها بیاد خواهم آورد

(عروسک، تندرهای خاک)

*

جا مِداد کودکی‌ام، دستان گرم مادر بود

(ترانه مشق، همان)

-----------------------------

برگرفته از: تندرهای خاک