خانه

نگینه‌های شعر عزیز کلهر

 
 


ارواح دختران زنده‌بگور

دوباره پای درخت مقدس، گرد می‌آیند!

(درخت مقدس، وازنا)

*

میزبان ارواح سرگردان خرابه‌های متروکه‌ام!

(؟، ماه‌مگ)

*

از خودم آنقدر می‌خورم که هلاک شوم!

*

انسان گرسنه از گرگ گرسنه خطرناک‌تر است!

(تثلیث، همان)

------------------------------

برگرفته‌ از: وبلاگ شاعر،

وازنا، ماه‌مگ