خانه

نگینه های شعر محمود کویر

 
 

 

تعطیلات من، تابستان تن‌ات!

(تعطیلات شاد، وازنا)

*

آهای! پروانه خانوم!

کیمونوی‌ات را

از بازار بهشت خریده‌ای؟ (کیمونو، مانی‌ها)

*

دلم سیاه شد

آی آبی جان!

بگذار در تو غرقه شوم. (آبی جان، ببار ای دف)

*

با من بیا آزالیا!

با من به کوچه های نارنج

به باغ های خوشبوی لیمو بیا

تا غزلی در گیسوانت ببافم. (آزالیا)

*

من خواب دیده‌ام...

که عشق پادشاست (سایت شاعر)

-----------------------
برگرفته از: مانی‌ها، وازنا، آزالیا