خانه

نگینه‌های شعر صمصام کشفی

 
 


ماها‌! امشب،

تنها تو می‌توانی زیر بازوی مرا بگیری!

(زمزمه‌هایی برای ماه، زنی که تویی)

*

ماها!

من سر بر شانه‌ی تو می‌گذارم

و تو در آغوش آب فرو می‌روی (همان)

*

پرنده خانم

یا ترانه‌ی تو از من است

یا شعر من از تو (آواز در متن، حالا دوباره صدا)

-------------------

برگرفته از سایت شاعر