خانه

نگینه های شعر سمیرا کرمی

 
 


جا مانده‌ی توام! (دیگری‌ها)

*

تاخیر می خورم از در؛ از پله ها؛ از بالش! (همان)

*

تاریکی به کجای تنم آویخته؟ (همان)

*

لم داده بود و فنجانش را از من سر می کشید

*

روی تمام پنجره ها کلیک کرده‌ام

*

من دود گرفته‌ام

*

می ترسم به خیابانهای خالی از تو بیایم!

------------------------

برگرفته‌از:

وبلاگ شاعر خودی‌ات و مانی‌ها