خانه

نگینه‌های شعر اعظم کمالی

 
 


من این شهر را دوست دارم

شهر دوستت‌‌دارم هایت را

که کوچه‌هایش به نام بوسه‌اند

و خانه‌هایش به حجم آغوشت

(شهر دوستت دارم، چشمان دیگر)

*

من این شهر بی‌دغدغه‌ را دوست دارم

که کلاغ‌هایش به جای قارقار،

شعر می‌خوانند (همان)

*

من این شهر خالی از چراغ قرمز را دوست دارم! (همان)

---------

چرا چمدان‌هایمان را نمی‌بندیم

و به سرزمین بهار نارنج کوچ نمی‌کنیم؟

(سفر به دیار بهار نارنج، بوته شمعدانی)

-------------------

برگرفته از:

چشمان دیگر، بوته‌ی شمعدانی