خانه

نگینه های شعر شیما کلباسی

 
 

 

درسِ خوشبختی به من نده

مادر شوهر (Parallel Women، سنگسار)   

*

بوسه های تو بارانی‌ست! (بودن، کتاب شعر)

*

پوستم را از تو می نواختم (همان)

*

کم‌طاقتی‌ام، روی دسته‌ی جارو

لم داده (؟، رواق)

--------------------------------

بر گرفته از:

مجموعه‌ی شعر سنگسار

کتاب شعر، رواق، مانی ها