خانه

نگینه های شعر ثریا کهریزی

 
 


خانه سوراخ است (وبلاگ شاعر)

*

مرد‌ها چقدر زن های کوچک‌اند! (به دقیقه‌ی زن)

*

من زن را ریخته‌ام توی موسیقی (همان)

*

مرد، دچار زن شده است، هشدار! (همان)

---------------------------

برگرفته از: مجله‌ی شعر

فرهنگ و ادبیات، وبلاگ شاعر