خانه

نگینه های شعر رُزا جمالی

 
 


تارعنکبوت بسته موهام...

شرکِ تمان جهان روی موهام است

(برای ادامه‌ی این ماجرای پلیسی قهوه‌ای دم کرده‌ام، آتی‌بان)

*
من مادر کلماتم را از دست داده‌ام

و شعری یتیم‌ام! (نقطه...، مجله‌ی شعر)

*

ساعت اینجا همیشه عقب‌تر است

چه مسافتی را می بایست طی می کردیم؟

(به وقتِ گرینویچ، همان)

کلمه‌ای را که کلید تو بود نیافتم

(کلمه‌ای...، مانی‌ها)

-------------------------

برگرفته از:

مجله‌ی شعر، مانی‌ها، آتی‌بان