خانه

نگینه های شعر سپیده جدیری

 
 


ذهنم، گناه دقیقه‌ی لطیف را

دیگر تکرار نمی کند

(دختر خوبی که شاعر است، مانی‌ها)

*

چشم تو توی دهان‌ات افتاد!

(بدون شلوار، همان)

*

شکلهایی که مرا شروع می کنند

از دایره به بیظی می روند (شکل ما، والس ادبی)

---------------------------------

برگرفته از:

مانی‌ها و والس ادبی