خانه

نگینه های شعر لاله ایرانی

 
 


یک سر این رشته گم شده است و چیزی

جایی ناگفته مانده است و اکنون ما

در خانه های خویش غریب‌ایم... (دریافت، اخبار روز)

*

یک سر این رشته در کلاله‌ی فرداست....

یک سر این رشته خوابهای من و توست. (همان)

*

شکاف میان ران‌هایم را

شیرین‌تر از از شیر مادر می مکد

(وافریادا از عشق، وبلاگِ شاعر)

---------------------

برگرفته از‌: اخبار روز، وبلاگ شاعر