خانه

نگینه های شعر علیرضا حسینی

 
 


شکست روایت (۱۳۷۷)

 

برای من...

سی و دو حرف کافی نیست.

*

دوباره خونم غلیظ شده است

و خروسخوان، خواهم زد

به قلب ربات ها و کامپیوترها (چلیک‌های شکسته)

*

بچه‌هامان را

به اندازه‌ی لباسهای زمستانی پارسال

کوچک کرده‌ایم (همان)

*

می خواستم بگویم دوستت دارم

که آنها آمدند

مثل سکسکه‌ای در میان یک آواز (همان)

*

همه چیز سخت شده است

و دست‌هامان

از هیچ چیز عبور نمی کند (نامه)

-----------------------------

شکست روایت. انتشارات تهران صدا، ۱۳۷۷

برگرفته از: کتابخانه‌ی الکترونیک خوشه