خانه

نگینه‌های شعر احمد حیدر بیگی

 
 


شیطان سنگسار جان نباخت!

از زیر لایه‌های شن به در آمد، نیمه‌جان

و گم شد با شب‌کلاه، در سیاهی بازار (شیطان، مانی‌ها)

*

مرده به زنده می دهد فرمان (معجزه، همان)

*

خاکستر گفت:‌

آتش را می‌بخشم

تبر را هرگز! (چند شعر، همان)

*

کوتاه شد

راه‌های دور

کوتاه‌تر

از گهواره تا گور! (همان)

------------------------

برگرفته‌از: مانی‌ها