خانه

نگینه های  شعر خاطره حجازی

 
 


ای باد های شمال و جنوب!

سر در پی هم بگذارید در پیراهن من.

(مکاشفه، هزار و یک شعر)

*

دستهایم را

دست‌بندی با خود برد! (نهایت انسان)

*

کسی مرا این همه بالا نیامده بود! (وام)

--------------------------------

برگرفته از:

آبی جان (سایت شاعر)، هزار و یک شعر