خانه

نگینه های شعر بنفشه حجازی

 
 


گیسوان شعرم را،

نازبالش خوابِ کسی نخواهم کرد

(...بارورتر از بهار)

*

تو را از سراسر دنیا جمع کرده بودم (ادامه دارد، ساراشعر)

*

من بارها پلمب شده‌ام در متن های مرجانی!

(اعتراف، همان)

*

یک رشته‌ مو بر پیشانی‌ات

گوشواره‌هایم را ملاقات می کند (پیلاتس، همان)

----------------------

برگرفته‌از:

سارا شعر