خانه

نگینه‌های شعر رضا حیرانی

 
 


بیضه‌هایم در مُشت‌های تو ای زندگی فشرده شدند!‍

(زندگی کن عوضی، دانوش)

*

چه کسی به مادرم خبر می‌دهد که بزرگ شده‌ام!

(فراموشی گریه می‌کند، چشمانی دیگر)

-----------------------------------

برگرفته از: دانوش، چشمانی دیگر