خانه

نگینه های شعر رویا حکاکیان

 
 

 

آنگاه که مذاب بودم

قالبی نبود تا در پناهش زیبا شوم.

(بی‌عنوان، بررسی کتاب، شماره ۱۸)

*

من در برابر همه‌ گلها

به خاطر تو تأمل کرده‌ام

و در برابر آسمان

چرا که می دانستم آبی را دوست میداری

(؟، ويژه‌ی شعر مهاجرت)

*

در شادی‌اش

رنگین‌کمان و پولک نهان است (؟، رواق)

----------------------

برگرفته از:

بررسی کتاب

ويژه‌ی شعر مهاجرت

رواق