خانه

نگینه‌های شعر یغما گلرویی

 
 


ببخشین آقای دیکتاتور!

نباید از سنگینی‌ چکمه‌هاتون گله می‌کردیم.

(زمزمه‌های یک اعدامی، ما را ببخشین آقای دیکتاتور)

*

دکارت هرچه می‌خواهد بگوید

من خواب می‌بینم

پس هستم!

(هنوز هم به خدا!، مگر تو با ما بودی؟)

------------------------------------------

برگرفته از: سایت شاعر