خانه

نگینه‌های شعر پوریا گل‌محمدی

 
 

 

شب‌ها خوابم نمی‌برد

به جای گوسفندها، دختران همسایه را می‌شمارم:

لیلی، سارا، مریم، مینا، سحر

(به جای گوسفند دختران همسایه را می‌شمارم، آتی‌بان)

*

اعتراف کن راهبه

تو هم عاشق شده‌ای (اعتراف کن راهبه)

------------------

برگرفته‌از: آتی‌بان