خانه

نگینه‌های شعر فریدون گیلانی

 
 


میهنم را

در کرانه‌های زلزله

از خاک بردارید. (روزهای علف)

*

به انتظار هیچ حادثه‌ای نمانده بودم که بشکفم

(عطر خنده‌های تو، روشنگری)

*

باید اتفاقی می‌افتاد

شهر دیگر بلند نمی‌خندید (همان)

----------------------

برگرفته از: روزهای علف

و روشنگری