خانه

نگینه های شعر ساقی قهرمان

 
 


و جنده یعنی جان می بخشد (۱۹۹۹)

 

در رگهایم که می دود یا زیر گونه‌ام

جاری که می شود از شیار ران هایم

زیباست خون (قرمز)

*

قرمز که می شوم زیبا می شوم (قرمز)

*

تی‌شرتِ سرمه‌ای افتاده پای تخت

میروم میایم     میروم میایم

حالا  میخواهم گنجشکی کناره پنجره باشم   

پنجرهء باز (Orgasm)

*

مادرم زیباست    گاهی زیباتر از زن زیباست

چیزی از جنس خوشهء انگور سبز یا خوشه‌ء انگور سرخ زیر پوستش؟

چیزی از جنس خوشه‌ء انگور سبز یا خوشهء انگور سرخ پشتِ صدایش

(غزل،)

*

من آدم نمی شوم

نه آدم نمی شوم

همین رفیق شاعرمان را که دار زدند خوب که گریه کردم گفتم

دیدی مُرد و نخوابید با من (اعاده)

*

گردی پستانم آدم نیست، این لای پاهام که اصلا آدم نیست

-------------------------------------------

برگرفته از:

 

و جنده یعنی جان می بخشد. نشر افرا. کانادا، ۱۹۹۹