خانه

نگینه های شعر آزیتا قهرمان

 
 


جای بدی ایستاده‌ام

بوته های خار تا قلبم رسیده (شعر ۱۳، قابیل)

*

دستم هنوز شاخه‌ای ندارد برای گلابی (همان)

*

از این همه دوری

صدای راه نمی آید (همان)
*

تنها چشمهای تو می توانست

مرگ را معطل کند (شعر ۱۵، همان)

*

هشت‌سالگی

به اندازه‌ی ترکه‌های آلو

لاغر شده است (همان)

--------------------------

برگرفته از:

نشریه‌ی الکترونیک قابیل