خانه

نگینه های شعر مهتاب قدیانی

 
 

 

یخچالم پُر از ناامیدی است

و کیف پولم پُر از دلواپسی (خرقه‌ی تنهایی، شوکران)

*

عده‌ای اوباش

کنار کاخ دادگستری می‌ایستند

تا بگویم به تو تمکین می کنم ( تمکین، همان)

-------------
برگرفته از:

نشریه‌ی الکترونیک مانی‌ها