خانه

نگینه‌های شعر شیون فومنی

 
 


دریغا دخترم را از روزنه‌ها می‌بویند

مردان پا به سال (دختر، سایت شاعر)

*

تابستان، زیبایی‌ات را برهنه می‌خواهد

دریا نیز! (تهی شو، همان)

*

می‌بویمت

چون لاله‌ای که در کنارم

آتش گرفته است. (پهلو تهی کن، همان)

*

چیزی بگو!

پنهان مشو در صدایت

تا دیده شوی! (چیزی بگو، همان)

----------------------------------

برگرفته از: سایت شاعر