خانه

نگینه های شعر مهرداد فلاح

 
 

 

دارم دوباره کلاغ می شوم...نترسید!

جار نمی کشم

روی آنتن که می روم

بر گیرنده های شما خش می افتد (کلاغ، وبلاگ شاعر)

*

این روزنامه‌ای که من خبرنگارش هستم

تا به دست شما برسد آب می شود (همان)

*

می گویند: زلزله زیر همین خیابان ها خواب رفته

(عام‌الفیل، همان)

*

نترس! این سهرابی که من می شناسم

خیال مردن ندارد

زخم کهنه‌اش را برمی دارد

توی کوچه ها و خیابان ها راه می رود...جار می کشد

(پرده‌خوانی)

---------------

برگرفته از وبلاگ شاعر