خانه

نگینه‌های شعر محمود فلکی

رضا فرمند

 

 

شعر، همیشه از شاعر جلو می زند (آشتی، انهدوانان)

*

در خیابان سیزده‌سالگی تمام زنان جهان دراز می کشم

(رویای من، شهروند)

*

پیر می‌شوند و خیال می‌کنند بزرگ می‌شوند

(نامه به یک دوست مرده، وازنا)

*

خودم را کنار زدم

رفته بودی! (آخرین قطار، سایت شاعر)

*

چمدانم را پُر می‌کنم از باران

و پشت می‌کنم به آسمان (چمدان، همان)

  ------------------------

برگرفته از:

سایت شاعر، شهروند

کتاب شعر انهدوانا، وازنا