خانه

نگینه‌های شعر مجید استیری

 
 


امروز آهنگی را زمزمه می‌کردم

که تا دیروز نمی‌خواستم آنرا بشنوم

تو کاملی حتی پشتِ سایه‌ی زمین حرف نداری! (سپید ۱۰)

*

بیا با هم عکس بگیریم و شال‌گردن‌هامان را

با هم عوض کنیم! (سپید ۱۱)

*

این آهنگ را به خاطر تو دوست دارم! (همان)

*

این حرف‌ها را فقط به این خاطر می‌گویم

که روی چشم‌هایت حساب کرده‌ام! (همان)

--------------------------------

برگرفته از سایتِ دیگران