خانه

نگینه‌های شعر حسین اقدامی- صدرایی

 
 


قدافراخته

از آزمون سرخ می‌گذرم. (وصیت‌نامه، عصر نو)

*

می‌گذرم با تیری در گلو،

تیری در قلب؛

و پرنده‌ای کوچک در دهان

که با هزاران لهجه نغمه می‌خواند (همان)

*

نیامده رفت آن آهوی جوان

کز نافه‌اش عشق، معطر بود.

---------------------------

برگرفته‌از:

شیداتر از آنم که در سکوت بمیرم مقاله‌ای

در باره‌ی شاعر از مسعود نقره‌کار، عصر نو