خانه

 نگینه‌های شعر احمد ابراهیمی

 
 


شعر، همینکه روی کاغذ می‌آید

چیزی کم دارد (عریانی ۲۱)

*

ادبیات، رشته‌ی من نیست

ریشه‌ی من است (عریانی ۱۳)
*

بر عریانی‌ام

پوستی نمانده است (عریانی ۷)

----------------------------

برگرفته‌ از: عریانی‌ها