خانه

 نگینه‌های شعر سپیده داوری

 
 


آتش از دهانم گرفته دود می‌شوی (۱، مکتوب‌های خشتی)

*

بهشت، مکافات هر که مرا دوست ندارد (۳، همان)

-----------------------------

برگرفته از: مکتوب‌های خشتی