خانه

نگینه های شعر ژاله چگنی

 
 


زیر چتر

پاهای زنی می دود (شعر ۵، زندگی میان واژه ها)

*

وقتی که خاک غایب است

ما مرده هامان را

در قلب هامان دفن می کنیم. (شعر ۳۳، همان)

-----------------------

بر گرفته از:‌

زندگی میان واژه ها. پاریس، انتشارات بهمن ۱۳۸۱

سرچشمه‌ی نگاه. پاریس، انتشارات بهمن ۱۳۸۲