خانه

نگینه‌های شعر رضا چایچی

 
 


رنچ می‌بُردم

چرا که نمی‌توانستم

واژه‌ها را به پروانه مبدل کنم

(استخوان‌های بی‌صدا، وبلاگ شاعر)

*

می‌خواهم پرنده شوم

اما اندام انسانی‌ام نمی‌گذارد. (همان)

*

نور را در پاکت‌های معطر می‌گذارم

و پُست می‌کنم به آدرس قلب‌هایی که در آن‌ها

چراغی نمی‌سوزد. (شعر، وازنا)

-----------------------------

برگرفته‌ از: وبلاگ شاعر