خانه

نگینه‌های شعر غلامرضا بروسان

 
 

 

جاذبه، در پای درخت سیب بیشتر است( روز، رندان)

*

دوست‌داشتن‌ات پیراهن نازکی‌ست

که آرام از روی بند برمی‌دارم (آرام، پل‌ ادبی)

*

به شانه‌های تو آنقدر خو گرفته‌ام

که ایگناسیو به ساعت پنج عصر

*

هیچ قطاری وقتی گنجشگی را زیر می گیرد

از ریل خارج نمی شود (؟، یک تمشک تازه)
*

سنگین‌ام

انگار زنانی آبستن

در دلم زغفران پاک می کنند (گفتی‌ بیا، غزلداستان)

-----------

برگرفته‌ از:

زندان، پل ادبی، غزلداستان