خانه

نگینه های شعر روشنک بیگناه

 
 

 

انگار اشتباه کرده بودم

از دست شعر

هر کاری ساخته است. (یک ساعت و نیم بعد از اخطار، عصرنو)

*

پائیز نوامبر و خرگوش‌ها

جنگل را جلو آورده‌اند

تا پشتِ حیاط (؟ صحنه‌ها)

------------------

برگرفته از:

عصر نو و صحنه ها