خانه

نگینه های شعر جمشید برزگر

 
 


کرم‌های کوچک با رویاهای بزرگ

کرم‌های کوچک با رویاهای بزرگ

در غارها قد می کشند؛

قداره می کشند (میوه‌‌خوری)

*

ما کتاب، نه!

آیه های ترس و انتظار جسته‌ایم!

(دلم برای شعار تنگ است)

*

از اندوه، سیراب بودم

از دو قطره‌ی کوچک

رودی نوشیده بودم (پنج شعر)

-----------------

برگرفته از:  قابیل و فلش