خانه

نگینه های شعر شهلا بهاردوست

 
 


وای 

گرم می روی

در من تمام می شوی

خیس خیس خیس! (شعر خیس)

*

کاش وردِ زبانش بودم

پیچ و تاب می خوردم میان لبهایش (کاش)

*

زیر لذت دستهایی که می فشارند

می ریزم! می ریزم! (چشمهای نادر)

--------------------

برگرفته از:

مانی‌ها، اخبار روز