خانه

نگینه های شعر خسرو باقرپور

 
 

 

بغض تو در گلوی من است

(معشوق منفجر، اخبار امروز)

*

تنهایی

سنگینی سردِ نیمکتِ چوبیِ کنار دریاچه است

(رنگهای تنهایی، شهروند)

  *

نیلوفر کبود

در زیر بارشی از خون و سنگ

مُرد (نیلوفر کبود، اخبار روز)

*

مرا دوباره بساز

رنگم را روشن کن!

(جزیره‌ی مرجانی، همان)
-----------------
برگرفته از: اخبار روز